Andre Fontenehus

 

Fontenehuset Asker
Skysstasjonen 11b
1383 Asker

Fontenehuset Bergen
Skuteviksbodene 11
5035 Bergen

Fontenehuset Bærum
Rådmann Halmrasts vei 9
1337 Sandvika

Fontenehuset Drammen
Kreftings Gate 37
3045 Drammen

Fontenehuset Gjøvik
Austeens vei 5, 2819 Gjøvik
https://www.facebook.com/fontenehusetgjovik/

Fontenehuset Harstad 
Verftsgata 1
9405 Harstad

Fontenehuset Hønefoss
St. Olavs gate 5
3510 Hønefoss

Fontenehuset Kongsberg
Chr. IV des gate 4
3616 Kongsberg

Fontenehuset Oslo Øst
Hagegata 25
0653 Oslo

Fontenehuset Oslo 
Holbergs gate 5
0166 Oslo

Fontenehuset Stavanger
St. Svithuns gate 37
4008 Stavanger

Fontenehuset Tromsø
Skolegata 37
9008 Tromsø

Fontenehuset Trondheim
Dronnings gate 15
7011 Trondheim https://www.facebook.com/fontenehusettrondheim/?ref=py_c

 
 
 

Clubhouse International har en oversikt over alle registrerte klubbhus i verden på deres side her.