Hva er et Fontenehus?

Fontenehus er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer eller tidligere rusutfordringer. På fontenehus er medlemmer og ansatte kolleger som sammen driver et erfarings- og kunnskapsbasert arbeidsrettet rehabiliteringstilbud.

Rehabilitering og arbeidsinkludering på samme tid

Alle trenger vi å bli sett, hørt og være til nytte. På fontenehus bygges relasjoner som gir selvtillit og motiverer til utdanning, jobb og deltakelse i samfunnet. I dag uføretrygdes alt for mange før de har fått prøvd seg i arbeidslivet. På fontenehus er arbeid og relasjon både metode og mål. Vi har langvarig oppfølging på arbeids- og studieplassen om du trenger det.

Arbeid for bedre psykisk helse 

Fokuset ligger på relasjoner mellom mennesker. Her kan medlemmene omgås hverandre, motta og gi hjelp til å gjenvinne sin produktivitet og selvtillit for å være en likeverdig del av samfunnet. Et fontenehusmiljø tilbyr støtte fra andre medmennesker som kommer med anerkjennende heiarop for ditt ønske om endring!