StyretFontenehuset Rygge er en stiftelse. Stiftelsen er politisk og religiøst uavhengig. Styret for stiftelsen er husets øverste organ. Det består av representanter fra ulike områder, med ulik bakgrunn, som skal tilby og støtte husets drift og lokale forankring.
Dette er Jon Aga (styreleder), Jan Sannem, Ingvild Vatne, Jon Kristian Larsen Vervik, Anne Stine Tollefsrød, Christian Oppegaard og Sara Hovden. Helene Molvig er daglig leder på Fontenehuset Rygge og styrets sekretær.