Hva er Fontenehuset
Et fontenehus er et sted som ønsker å gi mennesker med psykiske helseutfordringer håp og muligheter til å nå sitt fulle potensiale. Vi vil at så mange som mulig med psykiske helseutfordringer skal ha tilgang til og støtte fra et fontenehus. Vi jobber sammen for å oppmuntre medlemmene til å finne og bruke sine ressurser.

Fontenehus drives av medlemmer og medarbeidere som likeverdige kolleger. Både medlemskap og deltakelse er frivillig. Medlemmer og medarbeidere jobber sammen for å administrere driften av huset.

Internasjonale klubbhus
Fontenehusene følger internasjonale retningslinjer for klubbhusprogram. Disse retningslinjene er utformet av The International Center for Clubhouse Development (ICCD) og består av til sammen 36 punkter. Klubbhusprogrammet er et omfattende og dynamisk program for å gi støtte og muligheter til mennesker med psykiske lidelser og utfordringer.
Vi fokuserer på ressurser og evner heller enn begrensninger og problemer. Dette får vi til i et miljø av støtte, aksept og engasjement.

Fokuset ligger på relasjoner mellom mennesker. Her kan medlemmene omgås hverandre, motta og gi hjelp til å gjenvinne sin produktivitet og selvtillit, for å være en likeverdig del av samfunnet. Et fontenehusmiljø tilbyr støtte fra andre medmennesker som kommer med anerkjennende heiarop i din egen rehabiliteringsprosess.