Dagen vår
En vanlig dagrytme på Fontenehuset Rygge ser slik ut:

0830: Huset åpner
0900: Arbeidsmøte
0915-1200: Vi jobber i fellesskap
1200-1300: Lunsj
1300: Arbeidsmøte
1315-1530: Vi jobber i fellesskap