Arbeid som rehabilitering
På Fontenehuset hører arbeid og relasjoner sammen. Medlemmer og medarbeidere driver huset sammen og løser små og store oppgaver i fellesskap. Det skaper gode relasjoner og gir positive ringvirkninger i rehabiliteringsprosessen.Vi har en grunnleggende tro på at meningsfullt arbeid har en positiv effekt for alle mennesker. Arbeid kan bevisstgjøre medlemmene om deres ferdigheter og talenter.

Alle har ressurser
Lav selvfølelse og selvtillit er ofte en konsekvens av psykisk sykdom. Meningsfullt arbeid i et fellesskap gjør det mulig å styrke selvfølelsen og gjenvinne selvtillit. Vi fokuserer på alles ressurser, som er nødvendige for å få gjennomført arbeidsoppgavene.

Fontenehuset møter grunnleggende behov hos oss alle; å føle seg sett, hørt og verdsatt.

Sosialt fellesskap
Mange har gjennom flere år levd i isolasjon på grunn av psykisk sykdom. Fontenehuset er et møtested hvor det er mulig å knytte kontakter med andre mennesker. Å arbeide sammen er givende og gir gode relasjoner.

Likeverd
Alle på Fontenehuset, medlemmer og medarbeidere, arbeider side ved side som likeverdige kolleger. I arbeidsfellesskapet trer gjerne den enkeltes evner og ferdigheter frem. Medlemmene blir oppmuntret til deltakelse og til å ta ansvar.

Lønnet arbeid og studier
Fontenehuset hjelper og støtter medlemmer til lønnet arbeid eller å studere.